Trường đại học đầu tiên công bố điểm sàn khối ngành Sức khỏe

Thí sinh cần căn cứ vào mức điểm sàn để nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường. Ảnh: BVU
Thí sinh cần căn cứ vào mức điểm sàn để nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường. Ảnh: BVU
Thí sinh cần căn cứ vào mức điểm sàn để nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường. Ảnh: BVU
Lên top