Trường đại học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học 1 tuần phòng dịch COVID-19

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế trong một tiết học trên lớp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế trong một tiết học trên lớp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế trong một tiết học trên lớp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top