Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2021

Điểm chuẩn vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 dao động từ 20,80 đến 26,45 điểm.
Điểm chuẩn vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 dao động từ 20,80 đến 26,45 điểm.
Điểm chuẩn vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 dao động từ 20,80 đến 26,45 điểm.
Lên top