Trường đại học ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Trước những phức tạp khi sử dụng mạng xã hội, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh: NT
Trước những phức tạp khi sử dụng mạng xã hội, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh: NT
Trước những phức tạp khi sử dụng mạng xã hội, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh: NT
Lên top