Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn online

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn online với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn online với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn online với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top