Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ hỗ trợ Nguyễn Tất Minh ra sao?

Nguyễn Tất Minh trong ngày nhập học. Ảnh: HUST.
Nguyễn Tất Minh trong ngày nhập học. Ảnh: HUST.
Nguyễn Tất Minh trong ngày nhập học. Ảnh: HUST.
Lên top