Trường Đại học Bạc Liêu khai giảng năm học 2019 - 2020

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương đánh trống khai giảng năm học mới tại Đại học Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương đánh trống khai giảng năm học mới tại Đại học Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương đánh trống khai giảng năm học mới tại Đại học Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top