Trường Công an đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 từ 14 điểm

Ảnh: hvcsnd.edu.vn.
Ảnh: hvcsnd.edu.vn.
Ảnh: hvcsnd.edu.vn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top