Trường Chu Văn An trở thành thành viên của ''Label FrancÉducation’’

Bà Catherine Deroche - Chủ tịch nhóm liên nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện, ngài Nicolas Warnery - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - thực hiện nghi lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm sự kiện. Ảnh: L.Q.V
Bà Catherine Deroche - Chủ tịch nhóm liên nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện, ngài Nicolas Warnery - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - thực hiện nghi lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm sự kiện. Ảnh: L.Q.V
Bà Catherine Deroche - Chủ tịch nhóm liên nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện, ngài Nicolas Warnery - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An - thực hiện nghi lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm sự kiện. Ảnh: L.Q.V
Lên top