Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TPHCM được hoạt động trở lại, dạy trực tiếp

TPHCM cho phép Trung tâm ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại, đón người học đến học tập trực tiếp từ 4.1.2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM cho phép Trung tâm ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại, đón người học đến học tập trực tiếp từ 4.1.2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM cho phép Trung tâm ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại, đón người học đến học tập trực tiếp từ 4.1.2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top