Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép?

Hơn 200 học viên học chuyên ngành Luật Kinh tế Văn bằng 2 của Đại học Đông Đô tại Trung tâm GDTX Hải Phòng hiện đã học xong nhưng chưa được cấp bằng - ảnh HH
Hơn 200 học viên học chuyên ngành Luật Kinh tế Văn bằng 2 của Đại học Đông Đô tại Trung tâm GDTX Hải Phòng hiện đã học xong nhưng chưa được cấp bằng - ảnh HH
Hơn 200 học viên học chuyên ngành Luật Kinh tế Văn bằng 2 của Đại học Đông Đô tại Trung tâm GDTX Hải Phòng hiện đã học xong nhưng chưa được cấp bằng - ảnh HH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top