Giấy phép con "hành" giáo viên:

Trục lợi từ những kỳ thi chứng chỉ gian lận, "làm tiền" giáo viên vùng cao

Một giáo viên sắp về hưu ở Bắc Kạn lặn lội lên Thái Nguyên thi chứng chỉ gian lận.
Một giáo viên sắp về hưu ở Bắc Kạn lặn lội lên Thái Nguyên thi chứng chỉ gian lận.
Một giáo viên sắp về hưu ở Bắc Kạn lặn lội lên Thái Nguyên thi chứng chỉ gian lận.
Lên top