Trong hơn 1 năm, Bộ Giáo dục Đào tạo cắt giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng) làm việc với Bộ GDĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Bộ GDDT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng) làm việc với Bộ GDĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Bộ GDDT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng) làm việc với Bộ GDĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Bộ GDDT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top