"Trong giáo dục không có kiểu phạt học trò tát nhau đến sưng má"

Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc phụ huynh tố giáo viên phạt học sinh tát nhau trong lớp
Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc phụ huynh tố giáo viên phạt học sinh tát nhau trong lớp
Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc phụ huynh tố giáo viên phạt học sinh tát nhau trong lớp
Lên top