Trời rét đậm, học sinh Hà Nội "loay hoay" cả giờ đồng hồ mới đến lớp

Trời rét đậm, học sinh Hà Nội "loay hoay" cả giờ đồng hồ mới đến lớp. Ảnh: Hà Giang.
Trời rét đậm, học sinh Hà Nội "loay hoay" cả giờ đồng hồ mới đến lớp. Ảnh: Hà Giang.
Trời rét đậm, học sinh Hà Nội "loay hoay" cả giờ đồng hồ mới đến lớp. Ảnh: Hà Giang.
Lên top