Trở lại trường sau Tết, học sinh Đà Nẵng xếp hàng đo thân nhiệt

Trở lại trường sau Tết, học sinh Đà Nẵng xếp hàng đo thân nhiệt. Ảnh: TT
Trở lại trường sau Tết, học sinh Đà Nẵng xếp hàng đo thân nhiệt. Ảnh: TT
Trở lại trường sau Tết, học sinh Đà Nẵng xếp hàng đo thân nhiệt. Ảnh: TT
Lên top