Trở lại trường học: Học sinh háo hức, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Hiện nay, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang học trực tuyến.
Hiện nay, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang học trực tuyến.
Hiện nay, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang học trực tuyến.
Lên top