Trình độ ngoại ngữ của các tân giáo sư, phó giáo sư năm nay ra sao?

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Internet.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Internet.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Internet.
Lên top