Triển khai đề án sữa học đường: "Chẳng ai dại làm điều gì khuất tất"

Giám đốc Sở GDĐT Chử Xuân Dũng cho rằng triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, một nhiệm vụ lớn đối với ngành. Ảnh: TC Giáo dục Thủ đô
Giám đốc Sở GDĐT Chử Xuân Dũng cho rằng triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, một nhiệm vụ lớn đối với ngành. Ảnh: TC Giáo dục Thủ đô
Giám đốc Sở GDĐT Chử Xuân Dũng cho rằng triển khai đề án sữa học đường là việc phức tạp, một nhiệm vụ lớn đối với ngành. Ảnh: TC Giáo dục Thủ đô
Lên top