Triển khai chương trình GDPT, SGK mới: Cần đặc biệt chú trọng về chất lượng

Cô Đặng Thị Thu Lan cho biết, qua những buổi dạy đầu tiên theo CT GDPT 2018, cô thấy học sinh rất vui vẻ, thích thú học tập.
Cô Đặng Thị Thu Lan cho biết, qua những buổi dạy đầu tiên theo CT GDPT 2018, cô thấy học sinh rất vui vẻ, thích thú học tập.
Cô Đặng Thị Thu Lan cho biết, qua những buổi dạy đầu tiên theo CT GDPT 2018, cô thấy học sinh rất vui vẻ, thích thú học tập.
Lên top