Trẻ mầm non bị bạo hành, phòng giáo dục, UBND phường/xã không thể vô can

Dư luận phẫn nộ khi chứng kiến cảnh bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh đánh đập trẻ.
Dư luận phẫn nộ khi chứng kiến cảnh bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh đánh đập trẻ.
Dư luận phẫn nộ khi chứng kiến cảnh bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh đánh đập trẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top