Trẻ lớp 1 kiểm tra trực tuyến, sao phải căng thẳng đến thế?

Học sinh lớp 1 kiểm tra online tại nhà. Ảnh: NVCC.
Học sinh lớp 1 kiểm tra online tại nhà. Ảnh: NVCC.
Học sinh lớp 1 kiểm tra online tại nhà. Ảnh: NVCC.
Lên top