Trẻ lớp 1 kiểm tra trực tuyến: Giải tỏa tâm lý, giảm áp lực cho phụ huynh

Nhiều địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo hình thức trực tuyến với học sinh lớp 1,2. Ảnh minh họa: Tường Vân.
Nhiều địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo hình thức trực tuyến với học sinh lớp 1,2. Ảnh minh họa: Tường Vân.
Nhiều địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ theo hình thức trực tuyến với học sinh lớp 1,2. Ảnh minh họa: Tường Vân.
Lên top