Trẻ bị dâm ô: Dạy trẻ ngay những vùng nhạy cảm không ai được xâm phạm

Dạy trẻ không ai có thể chạm vào cơ thể nếu không được sự đồng ý.
Dạy trẻ không ai có thể chạm vào cơ thể nếu không được sự đồng ý.
Dạy trẻ không ai có thể chạm vào cơ thể nếu không được sự đồng ý.
Lên top