Trẻ bất lực, sợ hãi vì cha mẹ dạy con theo kiểu áp đặt

Nhiều cha mẹ dạy con bằng đòn roi, bằng cách trừng phạt trẻ.
Nhiều cha mẹ dạy con bằng đòn roi, bằng cách trừng phạt trẻ.
Nhiều cha mẹ dạy con bằng đòn roi, bằng cách trừng phạt trẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM