Trao thưởng cho 279 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019

Trao giải Nhất cho đề tài "Nghiên cứu lí thuyết, thực nghiệm và mô phỏng khả năng chịu tác động tải trọng nổ của bê tông chất lượng siêu cao UHPC" của nhóm sinh viên: Đỗ Văn Đạt, Trần Hữu Tú, Nguyễn Hữu Phúc, Khúc Ngọc Đức (ĐH Xây dựng)
Trao giải Nhất cho đề tài "Nghiên cứu lí thuyết, thực nghiệm và mô phỏng khả năng chịu tác động tải trọng nổ của bê tông chất lượng siêu cao UHPC" của nhóm sinh viên: Đỗ Văn Đạt, Trần Hữu Tú, Nguyễn Hữu Phúc, Khúc Ngọc Đức (ĐH Xây dựng)
Trao giải Nhất cho đề tài "Nghiên cứu lí thuyết, thực nghiệm và mô phỏng khả năng chịu tác động tải trọng nổ của bê tông chất lượng siêu cao UHPC" của nhóm sinh viên: Đỗ Văn Đạt, Trần Hữu Tú, Nguyễn Hữu Phúc, Khúc Ngọc Đức (ĐH Xây dựng)
Lên top