Trao tặng bể bơi gần 800 triệu cho trẻ em Đà Nẵng

Trao tặng bể bơi gần 800 triệu cho trẻ em Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Lan
Trao tặng bể bơi gần 800 triệu cho trẻ em Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Lan
Trao tặng bể bơi gần 800 triệu cho trẻ em Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Lan
Lên top