Trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn tỉnh Cao Bằng

Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam và ông Vũ Văn Dương – GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng trong buổi lễ trao tặng SGK.
Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam và ông Vũ Văn Dương – GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng trong buổi lễ trao tặng SGK.
Ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam và ông Vũ Văn Dương – GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng trong buổi lễ trao tặng SGK.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top