Trao giải 30 ý tưởng xuất sắc tại Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 12

Lên top