Trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam

Đại diện Bộ GDĐT, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Văn Đức
Đại diện Bộ GDĐT, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Văn Đức
Đại diện Bộ GDĐT, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Văn Đức
Lên top