Trao 21 giải thưởng cho Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM 2021

4rangers - đội thi đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đạt Giải Nhất Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
4rangers - đội thi đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đạt Giải Nhất Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
4rangers - đội thi đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đạt Giải Nhất Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Lên top