Trao 122 giải thưởng cho các dự án nghiên cứu khoa học của học sinh

Những học sinh đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia phía Nam
Những học sinh đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia phía Nam
Những học sinh đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia phía Nam
Lên top