Tranh cãi tên Vua Lý Công Uẩn hay Lí Công Uẩn: Y đúng hay I đúng?

Tên Vua Lý Công Uẩn được cho là đã sai chính tả trong SGK Ngữ văn 8 hiện hành. Ảnh chụp SGK
Tên Vua Lý Công Uẩn được cho là đã sai chính tả trong SGK Ngữ văn 8 hiện hành. Ảnh chụp SGK
Tên Vua Lý Công Uẩn được cho là đã sai chính tả trong SGK Ngữ văn 8 hiện hành. Ảnh chụp SGK
Lên top