Tranh cãi cải tiến chữ Viết: Mấy ai không viết sai chính tả?

Một ví dụ về việc cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền.
Một ví dụ về việc cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền.