Trắng đêm xếp hàng đăng ký thi tiếng Anh: Vì sao có chuyện lạ lùng?

Sinh viên xếp hàng từ mờ sáng để đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh TOEIC.
Sinh viên xếp hàng từ mờ sáng để đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh TOEIC.
Sinh viên xếp hàng từ mờ sáng để đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh TOEIC.
Lên top