Trầm trồ trước chữ viết “đẹp như tranh” của các giáo viên tiểu học