Trái ngọt STEM đưa sang Hàn Quốc

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) trải nghiệm chương trình giáo dục tích hợp STEM. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) trải nghiệm chương trình giáo dục tích hợp STEM. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) trải nghiệm chương trình giáo dục tích hợp STEM. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Lên top