Trải nghiệm tuần đầu dạy môn học tích hợp ở lớp 6: Còn nhiều bối rối

Năm học 2021-2022, học sinh lớp 6 được học sách giáo khoa mới, có những môn học mới như Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm học 2021-2022, học sinh lớp 6 được học sách giáo khoa mới, có những môn học mới như Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm học 2021-2022, học sinh lớp 6 được học sách giáo khoa mới, có những môn học mới như Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top