Trải nghiệm học online của trẻ lớp 1 trường tư

Em Lê Ngọc Khánh An - học sinh lớp 1A02 - trường Tiểu học Vinschool (Hà Nội) học online tại nhà. Ảnh: NVCC
Em Lê Ngọc Khánh An - học sinh lớp 1A02 - trường Tiểu học Vinschool (Hà Nội) học online tại nhà. Ảnh: NVCC
Em Lê Ngọc Khánh An - học sinh lớp 1A02 - trường Tiểu học Vinschool (Hà Nội) học online tại nhà. Ảnh: NVCC
Lên top