Trắc trở đường về Đà Nẵng của những học sinh bị mắc kẹt bên ngoài

Đà Nẵng cho phép hơn 17.000 học sinh, giáo viên và người nhà bị mắc kẹt quay lại thành phố từ ngày 29.9. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng cho phép hơn 17.000 học sinh, giáo viên và người nhà bị mắc kẹt quay lại thành phố từ ngày 29.9. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng cho phép hơn 17.000 học sinh, giáo viên và người nhà bị mắc kẹt quay lại thành phố từ ngày 29.9. Ảnh: Tường Minh
Lên top