Tra cứu điểm thi lớp 10 ngày 29.7: Đã 27 tỉnh công bố

Nhiều tỉnh tiếp tục công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 29.7. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Nhiều tỉnh tiếp tục công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 29.7. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Nhiều tỉnh tiếp tục công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 29.7. Ảnh: Hải Nguyễn - Huyên Nguyễn
Lên top