TP.Thái Bình: Yêu cầu xem xét "tâm thư kêu cứu" của 4 giáo viên hợp đồng

Các giáo viên tại TP.Thái Bình viết tâm thư kêu cứu trước nguy cơ không được xét đặc cách viên chức, bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: CTV
Các giáo viên tại TP.Thái Bình viết tâm thư kêu cứu trước nguy cơ không được xét đặc cách viên chức, bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: CTV
Các giáo viên tại TP.Thái Bình viết tâm thư kêu cứu trước nguy cơ không được xét đặc cách viên chức, bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: CTV
Lên top