TP.Hồ Chí Minh: Thí điểm 5 trường học thông minh

Học sinh TPHCM tham gia các tiết học ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Ảnh: ANH NHÀN
Học sinh TPHCM tham gia các tiết học ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Ảnh: ANH NHÀN
Học sinh TPHCM tham gia các tiết học ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Ảnh: ANH NHÀN
Lên top