TP.Hồ Chí Minh sẽ đề xuất cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3

TP.Hồ Chí Minh đề xuất bắt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 từ tháng 4 đến tháng 7. Ảnh: Hải Nguyễn
TP.Hồ Chí Minh đề xuất bắt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 từ tháng 4 đến tháng 7. Ảnh: Hải Nguyễn
TP.Hồ Chí Minh đề xuất bắt đầu học kỳ II năm học 2019-2020 từ tháng 4 đến tháng 7. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top