TP.Hồ Chí Minh: Cần giải pháp hỗ trợ cho học sinh nghèo

Đây là thực tế các đầu sách lớp 1 mà phụ huynh phải mua cho con trước thêm năm học mới.
Đây là thực tế các đầu sách lớp 1 mà phụ huynh phải mua cho con trước thêm năm học mới.
Đây là thực tế các đầu sách lớp 1 mà phụ huynh phải mua cho con trước thêm năm học mới.
Lên top