TPHCM: Tranh luận gay gắt cho học sinh đi học trở lại

Nhiều phụ huynh học sinh còn lo ngại khi cho trẻ bậc Tiểu học đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều phụ huynh học sinh còn lo ngại khi cho trẻ bậc Tiểu học đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều phụ huynh học sinh còn lo ngại khi cho trẻ bậc Tiểu học đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top