TPHCM thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

Học sinh mầm non, lớp 1 tại TPHCM sẽ chưa đi học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh mầm non, lớp 1 tại TPHCM sẽ chưa đi học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh mầm non, lớp 1 tại TPHCM sẽ chưa đi học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top