TPHCM: Thi tuyển lớp 10 vào ngày 16 và 17.7

Ảnh: Anh Nhàn
Ảnh: Anh Nhàn
Ảnh: Anh Nhàn
Lên top