TPHCM: Thêm nhiều trường học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh minh hoạ: NTCC
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh minh hoạ: NTCC
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh minh hoạ: NTCC
Lên top