TPHCM: Phụ huynh không đồng ý, học sinh quận 4 chưa đi học trở lại

Các trường chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: Anh Tú
Các trường chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: Anh Tú
Các trường chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: Anh Tú
Lên top